Hướng dẫn giải bài tập C# – Lớp và đối tượng

Ngày đăng: 02 - 03 - 2021 Lượt xem: 1100 lượt

Trong bài Lớp và đối tượng chúng ta đã làm quen với các khái niệm này. Trong phần bài tập, tôi đã nhân được khá nhiều bài giải cho các bài tập sau:

1. Bài 1: Tạo một lớp phân số có tử số và mẫu số. Yêu cầu
• Khai báo lớp Phân số
• Cài đặt các constructor
• Viết hàm cộng 2 phân số

Bài 2: Tạo 1 lớp Point, có 2 thuộc tính là tọa độ Ox và Oy.
Yêu cầu:
• Khai báo lớp Point
• Cài đặt các constructor
• Viết hàm tính khoản cách giữa 2 Point

Bài 3: Sử dụng lớp Point đã có ở bài tập 2 để xây dựng lớp Circle có tâm Center là 1 Point và bán kính Radius.
Yêu cầu
– viết lớp Circle
– viết các constructors
– viết hàm nhập 1 Circle
– viết hàm kiểm tra 1 điểm bất kỳ nằm TRÊN, TRONG hay NGOÀI đường tròn.

Đa phần, các bài đều giải đúng kết quả. Tuy nhiên, các bạn lại sai ở việc tổ chức mã nguồn theo hướng đối tượng. Vì vậy, tôi làm 1 video giải các bài tập trên.

Video:

Một số đoạn code chính:

Hàm cộng phân số:

public PhanSo Cong(PhanSo another)
{
  PhanSo result = new PhanSo();

  result.TuSo = TuSo * another.MauSo + MauSo * another.TuSo;
  result.MauSo = MauSo * another.MauSo;

  return result;
}

Tính khoản cách giữa 2 điểm:

public double DistanceTo(Point another)
{
  return Math.Sqrt(
    Math.Pow(Ox - another.Ox, 2) + Math.Pow(Oy - another.Oy, 2)
    );
}

Hàm nhập 1 Circle

public void Input()
{
  //nhập tâm
  Console.WriteLine("Center: ");
  Center.Input();

  //
  Console.WriteLine("Radius: ");
  Radius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
}

Hàm kiểm tra vị trí 1 điểm và đường tròn:

public Location GetLocationToPoint(Point point)
{
  double distance = Center.DistanceTo(point);

  if(distance == Radius)
  {
    return Location.ON;
  }
  
  if(distance > Radius)
  {
    return Location.OUT;
  }

  return Location.IN;
}

 

3 2 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
LyHuuPhuc-18CNTT2

using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace Baitap {   class BuuDien   {     public string TenBuuDien { get; set; }     public List<BuuPham> DanhSachBuuPham { get; set; }     public BuuDien(string ten)     {       TenBuuDien = ten;     }     public BuuDien()     {       DanhSachBuuPham = new List<BuuPham>();     }     public virtual void TimKiem()     {             }     //… Read more »

Bài viết liên quan

Kiểu dữ liệu và biến trong C#

Kiểu dữ liệu và biến trong C#

20 - 01 - 2021

Chúng ta đã tìm hiểu được kỹ thuật Input, Output trong ứng dụng Console trong bài trước. Trong bài...

Input và Output trong ứng dụng Console

Input và Output trong ứng dụng Console

19 - 01 - 2021

Với Console, người học sẽ tập trung vào các câu lệnh C# hơn là giao diện người dùng. Vì...

Lập trình C# căn bản - Phần 1

Lập trình C# căn bản - Phần 1

19 - 01 - 2021

Để bắt đầu làm việc với C#, chúng ta cần nắm các kiến thức căn bản gồm các nội...

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x